İlke ve Değerlerimiz

İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.

İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.